Document

Samen voor Sectorontwikkeling - Eindrapport Kwaliteitskader GHZ 2021

15 november 2021

De gehandicaptenzorg spant zich al decennialang in voor kwaliteitsverbetering en verantwoording. Waar eerst nog de nadruk lag op telinformatie is de focus steeds meer komen te liggen op vertellen,
om recht te doen aan de complexiteit van alledag. Sinds 2017 wordt gewerkt met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 (hierna: kwaliteitskader) voor alle organisaties die gehandicaptenzorg leveren in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het accent ligt bij dit kader op het met en van elkaar leren en verbeteren in de praktijk en op zicht op kwaliteit. In 2017 is ook afgesproken dat het kader voor het eind van de looptijd geƫvalueerd zou worden. USBO advies van de Universiteit Utrecht is gevraagd dit voortgangsonderzoek naar het kwaliteitskader uit te voeren. Deze lerende evaluatie beoogt inzichten te verschaffen over de werking van het kwaliteitskader in de praktijk: wat gaat goed, wat zijn aandachtspunten, en welke aanbevelingen volgen daaruit voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader?

Deze pagina is een onderdeel van: