Document

Uitwerking afspraken continuïteit van financiering in het Sociaal Domein

16 april 2020

Het ministerie van VWS en de VNG hebben de afspraken van 25 maart over de continuïteit van de financiering van het sociaal domein (de Wmo en de Jeugdwet) verder uitgewerkt. Deze afspraken gelden in elk geval tot 1 juni (dus voor de maanden maart, april en mei). Ook op andere onderdelen, zoals meerkosten, gevolgen voor rechtmatigheid, PGB´s en afspraken over uitgestelde vragen, worden nadere afspraken gemaakt.Deze pagina is een onderdeel van: