Document

VGN-reactie op Coalitieakkoord Rutte IV

17 december 2021

Welke plannen heeft het nieuwe kabinet voor de positie van mensen met een beperking en voor de gehandicaptenzorg? De VGN heeft de mogelijke gevolgen van het nieuwe coalitieakkoord in kaart gebracht.

Meer over de reactie van de VGN over dit coalitieakkoord lees je hier.