Document

Visiedocument 2030 inclusief agenda

Dit visiedocument is zowel een verhaal voor 2030, als een agenda voor de korte termijn. We beschrijven in dit document de belangrijkste uitdagingen voor de gehandicaptenzorg. We vertellen onze toekomstdroom (het hart van onze visie) en ambities voor de thema’s (groeigebieden) waarin we extra willen investeren. Ten slotte geven we aan welke eerste stappen we willen zetten in 2021. Dat doen we niet in detail. Juist omdat we veel acties samen met mensen met en zonder beperking, professionals en maatschappelijke partners in verschillende coalities willen vormgeven. Het zijn onze eerste stappen op weg naar 2030.

 

 

voorpagina visiedocument

Deze pagina is een onderdeel van: