Document

Vragenlijst kerngegevens 2019 ghz

11 mei 2020

De inhoud van de Vragenlijst Kerngegevens 2019 ghz is in dit document te lezen.

De Vragenlijst kerngegevens gehandicaptenzorg wordt jaarlijks ingevuld door alle zorgaanbieders die vallen onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017-2022. Met deze aanlevering laten zorgaanbieders zien hoe zij werken aan kwaliteit van leven voor hun cliënten. Met de informatie hierover kunnen cliënten en verwanten keuzes maken in de zorg.

Op de Transparantiekalender van het Zorginstituut staan de indicatoren die voor openbaarmaking zijn bestemd. Zowel leden als niet leden van de VGN die onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader vallen, dienen de gegevens aan te leveren. De Transparantiekalender is te bekijken op Zorginzicht.nl. Volgens de Zorgverzekeringswet (art. 66d tweede lid) zijn zorgaanbieders verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg aan te leveren bij het Zorginstituut. Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om die kwaliteitsgegevens te publiceren, zowel voor professionals als voor burgers. De gegevens worden gepubliceerd in de Openbare Database (ODB) op Zorginzicht.nl. Iedereen kan deze inzien en gebruiken. Voorbeelden van gebruikers zijn: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zorgkantoren en aanbieders van keuze-informatie. Met deze landelijke uitvraag wil het Zorginstituut zo veel mogelijk voorkomen dat allerlei partijen zelf kwaliteitsgegevens uitvragen. Daarmee wordt gezamenlijk geprobeerd de de administratieve last voor iedereen te verminderen.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: