Document

Vragenlijst kerngegevens gehandicaptenzorg 2021

18 februari 2022

De vragenlijst kerngegevens gehandicaptenzorg wordt (jaarlijks) ingevuld door alle zorgorganisaties die zorg en ondersteuning leveren die onder de Wet langdurige zorg valt (ook als die Wlz-zorg maar een onderdeel is van bredere ondersteuning). Via de vragenlijst kerngegevens wordt ook het kwaliteitsrapport ingediend.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: