Document

Vragenlijst kerngegevens ghz 2020 (concept)

Dit is de concept Vragenlijst kerngegevens ghz 2020. De vragenlijst ligt voor ter goedkeuring bij het Zorginstituut. Half maart vindt besluitvorming plaats. Eind maart worden aanbieders geïnformeerd over de definitieve versie en wijze van indiening.

Voorblad vragenlijst kerngegevens kwaliteit ghz 2020

Deze pagina is een onderdeel van: