Document

Vragenlijst kerngegevens ghz 2020 (concept)

02 maart 2021

Dit is de concept Vragenlijst kerngegevens ghz 2020. De vragenlijst ligt voor ter goedkeuring bij het Zorginstituut. Half maart vindt besluitvorming plaats. Eind maart worden aanbieders geïnformeerd over de definitieve versie en wijze van indiening.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: