Document

wijziging van de Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional in verband met een uitbreiding van de doelgroep

09 april 2021

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van
26 november 2020, kenmerk 1782427-214337-J, houdende wijziging van de
Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional in verband met een
uitbreiding van de doelgroep