Document

Zorgcontractering 2022: Resultaten enquête 2022 VGN

21 april 2022

In dit document is een samenvatting te vinden van een onderzoek van de VGN naar hoe zorgaanbieders de zorgcontractering 2022 hebben ervaren voor de Wlz, het sociaal domein en GZSP in de Zvw. In deze publieksversie zijn de belangrijkste resultaten te lezen.

De volledige onderzoeksrapportage is te lezen via deze link.