Inloopsessies geactualiseerd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

De actualisatie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is met een nieuwe concepttekst in de eindfase beland. Om bestuurders en kwaliteitsfunctionarissen binnen de gehandicaptenzorg, de mogelijkheid te geven om te sparren over dit concept, organiseert de VGN in mei drie online inloopsessies. Via onderstaand formulier kunt u zich voor een van de drie online inloopsessies aanmelden.

samenwerken

Gaat het helpen? 

Met een nieuwe concepttekst is de actualisatie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg in de eindfase beland. Nadat eerst inhoudelijke input werd opgehaald voor de actualisatie bij bestuurders en kwaliteitsfunctionarissen, krijgen zij nu de kans om mee te lezen met het concept en de mogelijkheid om aan te geven wat zij ervan vinden: zijn de aanbevelingen die zij eerder deden voldoende verwerkt? Hoe bevalt de vernieuwde tone of voice? En, helpt de aangescherpte tekst om het werken met het kwaliteitskader makkelijker te maken?  

Input uit deze sessies wordt, waar mogelijk, verwerkt in de definitieve conceptversie van het kader. Wel is het zo dat de Stuurgroep Kwaliteitskader als eigenaar van het kader uiteindelijk besluit wat wel en niet wordt meegenomen.  

Meepraten over het concept 

Update 21 april 2022: alledrie de sessies zijn inmiddels volgeboekt.

Wilt u meepraten over de concepttekst? Via onderstaand aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor een van de drie sessies op 13 mei (10 tot 11 uur), 17 mei (11 tot 12 uur) en 19 mei (10 tot 11 uur).   

  • Er is een beperkt aantal plekken per inloopsessie beschikbaar, wees er daarom snel bij.  

  • U kunt zich via onderstaand aanmeldformulier tot en met 25 april inschrijven voor een van de drie online inloopsessies. Daarna sluiten de aanmeldformulieren definitief.  

  • Bij de bevestiging van deelname ontvangt u van ons de concepttekst van het geactualiseerde kwaliteitskader. Omdat het om een concepttekst gaat, vragen we u om dit confidentieel te behandelen. Bevestiging van deelname wordt na 25 april verstuurd.   

Meer informatie over de actualisatie 

Het actualisatietraject van het huidige Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022, begon met een voortgangsonderzoek en een eindrapport van USBO Advies van de Universiteit Utrecht. Hierin stonden conclusies en aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader. Dit rapport heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg met haar achterban besproken. De VGN deed dit (als stuurgroeplid) door aan het begin van dit jaar zes inloopsessies te organiseren voor haar leden. Sluitstuk van deze ophaalfase was de bijeenkomst op 8 maart waarin werd aangegeven wat er wel en niet veranderd zou worden in de geactualiseerde versie. Op basis daarvan werd een concepttekst geschreven voor een geactualiseerd kwaliteitskader. In juni wordt de definitieve tekst ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.