Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

Home

Masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg'

Wetenschappelijk onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de gehandicaptenzorg. Zonder onderzoek hadden we bijvoorbeeld nooit geweten hoe we mensen met ernstige meervoudige beperkingen een actief dagprogramma kunnen bieden. Of hoe we mensen met een zintuiglijke beperking adequaat kunnen begeleiden.

De VGN moedigt organisaties in de gehandicaptenzorg aan om wetenschappelijk onderzoek te doen. Om hen daarbij te helpen, organiseren we volgend jaar, in 2019, voor de zevende keer de succesvolle masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg'. Meld je aan voor deze masterclass!

Deelname aan de masterclass is interessant voor zowel de zorgorganisatie als de medewerker. Dankzij een toegeruste (praktijk)onderzoeker kan de organisatie de kwaliteit van haar ondersteuningsaanbod verhogen en zo haar eigen marktpositie versterken. Medewerkers in de gehandicaptenzorg kunnen zich dankzij de masterclass ontwikkelen in het opstellen van een onderzoeksplan en het uitvoeren daarvan. Hiervan profiteert ook het team waarvan ze deel uitmaken.

Wat leer je?

Tijdens de masterclass leer je stap voor stap om een onderzoeksplan op te stellen en uit te voeren. Ervaren onderzoekers leren je hoe je de slag maakt van een probleem naar een onderzoeksvraag. En hoe je vervolgens een onderzoeksplan opstelt. Het formuleren van een heldere probleemstelling en een deugdelijke onderzoeksaanpak krijgen veel aandacht tijdens de masterclass.

Naast dat je heel concreet aan de slag gaat met je eigen onderzoeksplan krijg je ook theorie aangereikt. Bijvoorbeeld over de methodologische aspecten van onderzoek. Tenslotte biedt de masterclass begeleiding en ondersteuning bij het lezen en analyseren van wetenschappelijke literatuur, krijg je inzicht in de verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek voor mensen met een beperking en word je begeleid in het leggen van contacten met wetenschappers, experts, lectoren enz.

Tijdens de bijeenkomsten van de masterclass worden veel verschillende werkvormen gebruikt. Je werkt zowel individueel als in kleine en grote groepen aan zeer diverse opdrachten. In de brochure worden de doelstellingen, het programma en de toetsing uitgebreid beschreven. Brochure downloaden.

Wat levert de masterclass je op?

Aan het eind van de masterclass heb je een gedegen en kansrijk onderzoeksplan geschreven. Daarmee kun je aan de slag om je onderzoek ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Diverse deelnemers van eerdere edities van deze masterclass gingen je daarin voor. Zo vonden verschillende promotieonderzoeken hun start in de masterclass, zoals dat van Tessa Marx-Overmars naar inclusie in de buurt. En dat van Hans Kröber naar de succes- en faalfactoren die een rol spelen bij het realiseren van inclusie.
Ook leidden diverse onderzoeken tot concrete producten die in de praktijk worden gebruikt, zoals de Rouwkubus, een hulpmiddel voor het ondersteunen bij rouwverwerking.

De masterclass heeft ook effect op jouw eigen persoonlijke groei. Zo leer je door de bril van een wetenschapper te kijken naar je eigen handelen en dat van collega's. Je ontwikkelt je reflectievermogen.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor academici en hbo’ers die werken bij organisaties in de gehandicaptenzorg, voor mensen met zintuiglijke, motorische, verstandelijke of meervoudige beperkingen. Dat kunnen zowel starters in onderzoek zijn als mensen die hun kennis over onderzoek willen opfrissen om daadwerkelijk onderzoek te gaan doen. Het is essentieel dat de deelnemer beschikt over het vermogen om analytisch en logisch te denken. Daarnaast is commitment binnen de eigen organisatie van belang, zodat de deelnemer beschikt over voldoende tijd en het onderzoek kan worden ingebed in de organisatie.

Wanneer?

De masterclass bestaat uit drie blokken van twee dagen, een individueel gesprek, twee cursusdagen en een terugkomdag op:

 • Blok 1: 24 en 25 januari 2019
 • Blok 2: 11 en 12 april 2019
 • Individueel gesprek: 13 of 14 juni 2019
 • Blok 3: 19 en 20 september 2019
 • Cursusdag: 22 november 2019
 • Cursusdag: 6 maart 2020
 • Slotdag: 12 juni 2020

Docenten

Hoofddocenten:

 • dr. Joop Hoekman
  Zelfstandig onderzoeker (Joop Hoekman Training, Advies, Onderzoek)
 • dr. Sabina Kef
  Coach/docent (Research Support Gehandicaptenzorg) en senioronderzoeker en docent aan de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Gastdocenten:

 • prof. Annette van der Putten, Rijksuniversiteit Groningen
 • prof. dr. Petri Embregts, Universiteit van Tilburg
 • dr. Wil Buntinx, Universiteit Maastricht
 • dr. Agnes Willemen, Vrije Universiteit, Amsterdam

Kosten

Deelname aan de masterclass bedraagt € 3.300,-. In deze prijs zijn inbegrepen: drie overnachtingen in een eenpersoonskamer, maaltijden (inclusief 3-gangendiner en ontbijt tijdens de tweedaagse blokken) en koffie/thee. Voor eigen rekening komen consumpties buiten de bijeenkomsten om, kosten van literatuur, overig werkmateriaal en reiskosten.

Brochure downloaden

Meer informatie over onder andere het programma, de literatuur, toetsing en accreditatie lees je in onze brochure. Brochure downloaden.

Meld je aan!

Meld je aan voor de masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg'. Dat kan tot uiterlijk donderdag 20 december 2018.
Het minimaal aantal deelnemers aan deze masterclass is 12, het maximale aantal is 16. Wij behandelen de aanmeldingen in volgorde van binnenkomst, bij overintekening stellen we een wachtlijst in.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail