Mentaal gezond blijven in en na een gespannen periode

Medewerkers en cliënten maken in hun dagelijkse leven (samen) veel mee. Soms zijn situaties zo heftig dat de gezondheid er onder gaat leiden.

Tips en adviezen om mentaal gezond te blijven:
1. Wees ervan bewust dat reacties zoals van slag zijn, woede of andere heftige emoties bij een schokkende gebeurtenis een normale reactie zijn op een abnormale situatie.
2. Praat met iemand over jouw reacties, ook als deze aanblijven. Maak hiervan een gewoonte.
3. Weet met wie je allemaal kunt praten binnen jouw organisatie zodat je snel de juiste stappen onderneemt wanneer dat nodig is.

Vooral bij medewerkers zien we om verschillende redenen dat zij weinig praten over hoe zij zich voelen in en direct na een gespannen situatie of periode. Zo zijn medewerkers zich niet altijd bewust van hun reacties, vinden zij dat zij zich niet moeten aanstellen ('de cliënt voorop') of voelen zich niet veilig genoeg om met iemand hun gevoelens te delen. Dat is jammer en onnodig: om ervoor te zorgen dat het werkplezier hoog blijft, is het belangrijk dat er gepraat wordt over gevoelens, zeker als daar stress van komt.

Meer weten over de campagne Mentale gezondheid?

Heb je een mooi voorbeeld in jouw organisatie rondom mentale gezondheid? En zou je dit met andere organisaties binnen de gehandicaptensector willen delen? Denk aan een aanpak, een persoonlijk verhaal van een cliënt of medewerker, of een ‘best-practice’ binnen jouw organisatie. We horen het graag! Stuur je voorbeeld op naar Maarten Hüttner (Beleidsadviseur Arbeidszaken)!

Portret Maarten Huttner