Nieuws van leden

Ons Tweede Thuis benoemt een nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

15 februari 2022

Ons Tweede Thuis heeft per 1 januari 2022 Trudy Prins benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij volgt Bernhard Dost op die is teruggetreden wegens het verstrijken van zijn termijn. Trudy Prins is bestuurder van een organisatie voor intramurale en extramurale zorg en behandeling aan ouderen in de regio Utrecht stad en provincie. Zij is een ervaren toezichthouder met onder andere ervaring in ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, GGZ, onderzoek en woningcorporaties. Daarnaast is zij voorzitter van de ZonMW programmacommissie Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Trudy Prins
Trudy Prins

Over Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis is met ruim 2500 cliënten, verdeeld over zo’n 80 locaties een regionale zorgorganisatie die zich richt op de zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. De stichting is actief in de regio Amstelland en de Meerlanden, Haarlem en Utrecht noordwest. De missie van Ons Tweede Thuis: mensen kunnen zich ontwikkelen, zo veel mogelijk zelf keuzes maken, zo lang mogelijk zelfstandig blijven en zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Om dit maximaal mogelijk te maken heeft het Ons Tweede Thuis zelforganisatie als besturingsmodel.

Contact

Stichting Ons Tweede Thuis, Mariska van Woensel, communicatie coördinator tel 06 46 60 35 35 of m.vanwoensel@onstweedethuis.nl.