Nieuws van leden

Visio Onderwijs Breda ontvangt predicaat excellente school

01 februari 2022

De school van Koninklijke Visio in Breda ontvangt maandag 24 januari het predicaat Excellente school voor zowel het speciaal basisonderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs. Ook Visio Onderwijs Haren en Rotterdam hebben dit predicaat ontvangen. De drie scholen hebben ieder een eigen excellentieprofiel. Deze scholen bieden onderwijs aan leerlingen met een visuele of meervoudige beperking.

Visio Onderwijs

Nieuwe mijlpaal voor Visio Onderwijs

Visio ondersteunt ieder kind met een visuele beperking, met al z’n mogelijkheden, beperkingen, talenten en bijzonderheden, zo goed mogelijk bij zijn voorbereiding op de toekomst. Daarbij kijken wij steeds naar wat wél kan. Deze waardering is de kroon op het werk in de ambitie van Visio Onderwijs om slechtziende en blinde leerlingen excellent onderwijs en de beste begeleiding te bieden op het niveau van ernstig meervoudig beperkt (EMB) tot en met havo.

Minister op bezoek bij Visio

De nieuwe minister van Onderwijs Dennis Wiersma reikt maandag 24 januari het predicaat Excellent school uit aan de drie Visio-scholen. Dat doet hij vanuit de Visio-school in Rotterdam. De uitreiking is te volgen via een korte online bijeenkomst om 10.35 uur (inlog vanaf 10.25 uur). U bent van harte uitgenodigd er digitaal bij te zijn via deze Teams-link.

Extra persmoment

Daarnaast houden wij maandag 24 januari een speciaal persmoment op de scholen zelf. Wij nodigen u van harte uit op de school in Haren voor extra informatie, rondleiding en interviews. Het persmoment start om 13.00 uur. Meld u hiervoor aan bij schoolleider Rachel Kemperman via RachelKemperman@visio.org of 088 585 82 00. 

Wilt u beeldmateriaal van de uitreiking door de minister op maandag? Dat is op 24 januari vanaf 13.00 uur beschikbaar via michielbormans@visio.org

Waarom is Visio Onderwijs zo speciaal?

Visio Onderwijs Breda is in de eerste plaats een gewone school waar kinderen spelen, leren en zich ontwikkelen. Toch zijn wij ook een speciale school. Wij bieden excellent onderwijs en de beste begeleiding aan slechtziende en blinde leerlingen. Onze missie luidt: meedoen mogelijk maken. Die missie vervullen wij met bevlogenheid, zorg, expertise en deskundigheid. Meer weten? Kijk op www.visio.org/onderwijs of lees meer over de school in Breda. Eigenlijk zegt dit filmpje van Meester Wouter, genomineerd voor leraar van het jaar Speciaal Onderwijs, alles.

Over Koninklijke Visio

Bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs, arbeid en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Samenvattingen Excellentieprofiel

Lees een samenvatting van het excellentieprofiel van Visio Onderwijs Breda (pdf, 2 pagina's).