Nieuws

Aanmeldformulier bijeenkomst vernieuwing arbeidsverhoudingen

Op vrijdag 8 november organiseert de VGN een vervolg startbijeenkomst over de vernieuwing arbeidsverhoudingen. De bijeenkomst vindt plaats van 13.00 tot 17.00 uur bij Oudlaen Vergaderen in Utrecht. 

Deze bijeenkomst moet er aan bijdragen dat medewerkers meer regie krijgen op hun werk. Inmiddels is met verschillende betrokkenen besproken wat dit vraagt van de medewerkers, de organisatie en uw rol als bestuurder.

Wat wordt van een organisatie verwacht om de medewerker de genoemde invloed te geven? Welke afstemming over beslissingsbevoegdheid is daarbij nodig? Deze vragen komen aan de orde tijdens de startbijeenkomst, die tevens is bedoeld als bron en start van de inrichting van proeftuinen.

Meld u aan voor de bijeenkomst via onderstaand aanmeldformulier! 

In mei jongstleden vond de eerste bijeenkomst plaats over de vernieuwing arbeidsverhoudingen. Blik hier terug op deze bijeenkomst. 

Deze pagina is een onderdeel van: