Nieuws

Actualisatie model privacyreglement gereed

Het model privacyreglement uit 2013 is, zoals eerder aangekondigd, geactualiseerd. Het reglement is aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aan specifieke zorgwetgeving (o.a. de Wlz en de Jeugdwet). Het reglement is geschreven voor de cliënt en zijn vertegenwoordiger. De juridische inhoud is tot stand gekomen in samenwerking met mr. Danielle Kikken van Nomika juridisch advies. 

Het modelreglement bevat enkele voetnoten. Deze voetnoten zijn ter informatie voor u bedoeld. Wij adviseren om de voetnoten uit het modelreglement te verwijderen. 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Lilly Wijnbergen, lwijnbergen@vgn.nl

Deze pagina is een onderdeel van: