Nieuws

Bedragen minimumloon 2024

Leestijd: 2 minuten
13 december 2023

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Vanaf 2024 verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen.

euro munten

Minimumloon per uur voor alle werknemers 

Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Net als in 2023. 

Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024) 

Leeftijd 

Per uur 

 

 

21 jaar en ouder 

€ 13,27 

20 jaar 

€ 10,62 

19 jaar 

€ 7,96 

18 jaar 

€ 6,64 

17 jaar 

€ 5,24 

16 jaar 

€ 4,58 

15 jaar 

€ 3,98 

Bron: Rijksoverheid 

Minimumuurloon in de CAO Gehandicaptenzorg 

Per 1 juni 2022 geldt een CAO-minimumuurloon van € 13,- bruto voor werknemers die ten minste 21 jaar zijn, en een dienstverband hebben van ten minste 7 maanden met een arbeidsduur van ten minste gemiddeld 24 uur per week (artikel 4:4 lid 2 CAO Gehandicaptenzorg).  

Deze CAO-bepaling verliest met ingang van 1 januari 2024 zijn werking omdat met ingang van die datum het wettelijk minimumuurloon voor een medewerker van 21 jaar en ouder hoger ligt dan het bedrag in de CAO (€ 13,- per uur.) 

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: