Nieuws

CAO-onderhandelingen opgeschort

Na een intensieve dag onderhandelen is het de werkgevers en de vakbonden afgelopen vrijdag niet gelukt om een nieuwe CAO af te sluiten voor de medewerkers in de gehandicaptenzorg.

De dag begon met een tegenvoorstel van de vakbonden met daarin de door hun gewenste aanpassingen van de CAO. In dit voorstel kwamen de eerder ingebrachte onderwerpen van werkgevers beperkt terug. Op basis van de wederzijdse voorstellen is een goede discussie gevoerd over een mogelijke loonstijging en aanpassing van arbeidsvoorwaarden.

De VGN vindt het van belang dat de loonstijging en aanpassingen van andere arbeidsvoorwaarden, de beschikbaar gestelde loonruimte niet te boven gaat. Dit is van belang om de kwaliteit van zorg en de werkgelegenheid in de sector te behouden.

Hoe we dit doen en wat hiervoor nodig is, blijft wat de VGN betreft een belangrijk onderwerp tijdens het overleg met de vakbonden. Dat geldt ook voor de dilemma’s die spelen in de branche, zoals werkdruk en roosters, duurzame inzetbaarheid en scholing en ontwikkeling.

Ook de VGN is overtuigd van het belang van een goede CAO voor de 177.000 medewerkers in de gehandicaptenzorg. Daarom verkennen we met de vakbonden de scenario’s waarmee we dit doel kunnen bereiken. Tot nu toe nog zonder onderhandelingsresultaat. Werkgevers en de vakbonden zijn uit elkaar gegaan met de afspraak om in september in elk geval een volgende formele onderhandelronde te houden.