Nieuws

Compensatie transitievergoeding voor werkgevers - infobladen VNO-NCW

21 februari 2019

VNO-NCW heeft infobladen gepubliceerd inzake de compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid en de voorwaarden voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine bedrijven.

Afbeelding van een vraagteken en twee uitroeptekens. Kan gebruikt worden bij een enquête.

Werkgevers kunnen per 1 april 2020 een compensatie aanvragen van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Ze krijgen hiermee het geld van de transitievergoeding terug die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen. De compensatie kan straks ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 zijn betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen.

De voorwaarden voor de overbruggingsregeling transitievergoeding bij ontslag zijn per 1 januari 2019 gewijzigd. Hierdoor kunnen meer werkgevers in het midden- en kleinbedrijf met een klein bedrijf er gebruik van maken. Deze overbruggingsregeling is voor werkgevers met een klein bedrijf, die bij ontslag van werknemer(s) de transitievergoeding niet kunnen betalen. Wie aan de voorwaarden voldoet hoeft misschien niet de hele transitievergoeding te betalen.

Margo Leemans portretfoto
Wil je meer weten?
Neem contact op met Margo Leemans

Deze pagina is een onderdeel van: