Nieuws

De dubbele premiekorting verdwijnt in 2013

05 september 2012

Vanaf 2013 kunt u geen dubbele premiekorting meer krijgen. Neemt u een oudere werknemer in dienst met een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan mag u alleen de premiekorting voor arbeidsongeschikten toepassen.

Als werkgever betaalt u voor uw werknemers premies sociale verzekeringen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u maximaal 3 jaar de volgende premiekortingen krijgen:

Premiekorting voor oudere werknemers. Deze korting kunt u toepassen als uw werknemer op de dag voordat hij bij u in dienst kwam 50 jaar of ouder was én een uitkering had.

Premiekorting voor werknemers met een ziekte of handicap. Deze korting kunt u toepassen als uw werknemer op de dag voordat hij bij u in dienst kwam een arbeidsongeschiktheidsuitkering had.

Wijziging in de wet

Op dit moment is het nog toegestaan om beide premiekortingen toe te passen. Door een wijziging in de Wet financiering sociale verzekeringen is dit vanaf 2013 niet meer mogelijk.

Hoogte premiekortingen

Een andere wijziging per 1 januari 2013 is dat de premiekortingen omhoog gaan.

Neemt u een 50-plusser met een uitkering in dienst? Dan stijgt de premiekorting van € 6.500 naar maximaal € 7.000 per jaar.

Neemt u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst die minimaal het minimumloon gaat verdienen? Dan stijgt de premiekorting van € 2.042 naar maximaal € 7.000 per jaar.

Neemt u een werknemer met een Wajong-uitkering in dienst met loondispensatie? Dan kunt u mogelijk een premiekorting krijgen van € 3.500 per jaar.

 

Bron: UWV

Portretfoto van Rianne Wouters
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rianne Wouters-van Wijngaarden

Deze pagina is een onderdeel van: