Nieuws

Deadlines vragenlijsten KKGZ pijler 1 en 2a

Met dit bericht attenderen wij u nogmaals op de deadlines van pijler 1 en 2a van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

Pijler 1

De vragenlijst voor pijler 1 is beschikbaar om ingevuld te worden. Dit kan in de VGN portal 2016 van MediQuest. https://www.mediquestportal.nl/vgn.aspx.

In het linker menu vindt u, onder 'gegevens aanleveren' de knop 'Pijler 1'. Via deze weg kunt u de vragenlijst invullen en aanleveren. Dit kan tot en met dinsdag 21 februari 2017. Alleen gebruikers van de portal met als rol 'Tweede Contactpersoon' hebben toegang tot het pijler 1 gedeelte van het menu.

Pijler 2a 2016

De vragenlijsten van pijler 2a over 2016 kunnen nog tot en met zondag 29 januari worden ingevuld en aangeleverd. Maandag 30 januari zal de mogelijkheid tot aanleveren gesloten worden. De rapportage pijler 2a 2016 wordt hierna definitief verklaard.

Voor informatie met betrekking tot de toegang tot de portal neemt u contact op met MediQuest: vgn@mediquest.nl of 088 - 126 39 08.

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot de vragenlijsten neemt u contact op met Judith Dubero van de VGN: jdubero@vgn.nl of 06 - 132 03 921