Nieuws

Deel uw ervaringen in de community P&O Netwerk

Met enige regelmaat krijgt de CAO-helpdesk van de VGN vragen van leden waarbij ze op zoek zijn naar expertise van andere leden. Hierbij kunt u denken aan ervaringen op het gebied van de invoering van de jaarurensystematiek, het digitaliseren van personeelsdossiers of voorbeelden van instellingsregelingen (reiskosten, werkkosten, beleid op het gebied van werkervaringsplaatsen of vrijwilligers). 

Deze vragen horen niet direct thuis bij de CAO Helpdesk waardoor wij deze vragen slechts deels of soms niet kunnen beantwoorden. Wel weten wij dat de kennis en ervaring op veel van deze terreinen bij onze leden aanwezig is. Wij bieden via een community de mogelijkheid om vraag en aanbod van leden bij elkaar te brengen. Een voorwaarde is dan natuurlijk dat u bereid bent deze informatie te delen met uw collega’s in de branche.

Op de site van de VGN vindt u meerdere community’s waaronder de community P&O Netwerk . Deze community is bedoeld om  informatie uit te wisselen met collega’s uit het veld en is dan ook uitermate geschikt voor het plaatsen van vragen waarbij u op zoek bent naar kennis en ervaring van collega’s. Wij nodigen u hierbij dan ook van harte uit gebruik te maken van de community.

De content van de community is slechts te zien door leden van de community. De VGN draagt zorg voor het communitybeheer (autoriseren van deelnemers). Verder is het uitdrukkelijk de bedoeling dat deze community ‘gevoed’ wordt door u, de leden van de VGN.

Bent u nog geen lid? Meldt u dan hier aan.

Heeft u nog vragen over het aanmelden dan wel het plaatsen van vragen in de community dan kunt u contact opnemen met de CAO-Helpdesk op 030-2739719 of caohelpdesk@vgn.nl

Deze pagina is een onderdeel van: