Nieuws

Deskundigheidsbevordering voor het werken met ouderen met verstandelijke beperkingen

Op het terrein van deskundigheidsbevordering hebben organisaties voor gehandicaptenzorg veel te bieden aan professionals in Zorg en Welzijn. Om duidelijkheid te geven over de deskundigheidseisen is eind 2012 een aanvullend competentieprofiel Ouderen opgesteld. Dit profiel geeft weer welke competenties  medewerkers moeten bezitten voor het werken met ouderen met verstandelijke beperkingen. Dit competentieprofiel is een aanvulling op het basis competentieprofiel voor de gehandicaptenzorg.

De beide competentieprofielen geven een helder en compact beeld van de vereiste competenties. Het algemene profiel biedt inzicht in het werken in het primaire proces in de gehandicaptenzorg. Het aanvullende profiel in het werken met ouderen met  verstandelijke beperkingen.

Professionals in Zorg en Welzijn kunnen voor specifieke expertise en deskundigheidsbevordering een beroep doen op de in organisaties voor gehandicaptenzorg aanwezige expertise. Veel organisaties voor gehandicaptenzorg hebben een ouderenadviesteam, een palliatief team en specifieke expertise in diagnostiek en behandeling. Een aantal organisaties biedt trainingen aan op het gebied van ouderen, die ook open staan voor medewerkers uit de ouderenzorg en het welzijnswerk.

Organisaties voor gehandicaptenzorg kunnen eveneens leren van ontwikkelingen binnen de ouderenzorg. Het Platform Beter Oud is sinds april 2015 online en brengt innovaties en partijen bij elkaar. Ook stimuleert men het leren van elkaar door onder meer leernetwerken en regionale  bijeenkomsten te organiseren.

Met het Nationaal Programma Gehandicapten en het onderdeel 'Gewoon Bijzonder' is de verspreiding van kennis over de doelgroep ouderen bij professionals in de ouderenzorg ter hand genomen. Onder de vlag van 'Gewoon Bijzonder' is in 2018 de tweede fase van het project 'Ouderen in het vizier' afgerond. De verspreiding van deze kennis gebeurt via het Kennisplein Gehandicaptensector. In tien leernetwerken hebben zorgorganisaties zijn nieuwe producten ontwikkeld, die overdraagbaar zijn naar andere organisaties. De Leidraad met een overzicht van kennisproducten voor professionals is verspreid onder alle organisaties voor gehandicaptenzorg.

 • Beroepscompetentieprofiel ABC
  In het beroepscompetentieprofiel ABC worden de taken, kernopgaven en competenties beschreven van beroepskrachten in het primaire proces in de gehandicaptenzorg. In dit profiel worden drie niveaus van beroepsuitoefening beschreven. Deze worden in het profiel aangeduid met niveau A, B en C.
 • Aanvullend Competentieprofiel Ouder wordende cliënten
  In dit aanvullende competentieprofiel wordt systematisch beschreven welke aanvullende taken en competenties nodig zijn voor het ondersteunen van ouderen met een verstandelijke beperking. Het competentieprofiel is te bestellen bij de VGN of als digitale versie te downloaden.
 • E-learnings Ouderen,VGN e-learnshop

  Leren van elkaar
  Begeleiders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg hebben steeds vaker de behoefte om gebruik te maken van elkaars deskundigheid. De cursus 'Leren van elkaar' is ontwikkeld door Zorggroep Alliade in samenwerking met ROC Oosterpoort. 'Leren van elkaar' bestaat voor een deel uit e-learning en een deel uit klassikale bijeenkomsten met een stage van enkele dagen op elkaars werkplek. Het e-learning gedeelte van deze cursus is ter beschikking gesteld voor medewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg, cursisten van ROC's en anderen die interesse hebben in de ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking.
  Ouder wordende cliënt
  De cursus 'Ouder wordende cliënt' is bedoeld voor begeleiders van oudere cliënten in de gehandicaptenzorg. Filmpjes en interactieve vragen maken de cursus toegankelijk en nodigen uit theorie en praktijk met elkaar te verbinden.
  Activeren ouder wordende cliënt
  Deze cursus biedt theorie en methoden hoe de ouder wordende cliënt te activeren.
 • Bundel: 'Opleiden en leren ouder wordende cliënt'
  De bundel geeft een korte beschrijving en een oordeel over de kwaliteit en bruikbaarheid van vijftien documenten. Deze documenten geven belangrijke ontwikkelingen en inzichten weer over ouderen met verstandelijke beperkingen. Naar alle documenten zijn de links opgenomen.
 • Databank Bijscholing WMO
  Bevat bij- en nascholingsaanbod voor professionals die maatschappelijke ondersteuning geven aan mensen in kwetsbare situaties.
 • Trainingspakket: 'Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking'
  Een trainingspakket o.l.v. Prof. E. Embregts, HAN-lectoraat 'Zorg voor mensen met een Verstandelijke Beperking'. Het bestaat uit vier trainingen in werken met sociale netwerken en aansluiten bij cliënten.
 • Cursussen: Verstandelijk Beperking GITP PAO
  Postacademische cursussen voor psychologen en/of orthopedagogen, die werken met ouderen met een verstandelijke beperking. Onder andere over dementie en psychopathologie.
 • Opleiding: Methode miMakkus
  De methode miMakkus is een benaderingswijze, die het mogelijk maakt om wezenlijk contact te maken met mensen met dementie en/of een verstandelijke beperking. Het gaat vooral om op authentieke wijze non-verbaal te kunnen aansluiten. De opleiding is bedoeld voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Basisscholing palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking.
  Scholing van de Amarant Academie voor begeleiders en verzorgenden.
 • Online cursus: 'Mantelzorgondersteuning voor professionals'.
  Cursus van de stichting Augeo voor professionele begeleiders
 • Basiscursus Dementia Care Mapping voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Simulatietraining Into D'mentia
  Deze simulatietraining laat gezonde mensen ervaren wat het betekent om dementie te hebben. Deze training is interessant voor zorgprofessionals, mantelzorgers en verwijzers.
 • E learning: 'Slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking'
  Ontwikkeld door zorgorganisatie Sherpa.

< Terug naar de Toolkit Ouderen


Toolkit Ouderen
Dit artikel is onderdeel van de Toolkit Ouderen van de VGN. Deze toolkit geeft informatie over het verouderingsproces bij mensen met een verstandelijke beperking. De informatie is gericht op gemeenten en professionals, beleidsmakers en huisartsen in de ouderenzorg, thuiszorg of welzijnswerk.
Zie: www.vgn.nl/toolkitouderen.