Nieuws

Einde overgangsrecht Wet werken na AOW niet per 1 april 2021

17 maart 2021

Eerder hebben wij u geïnformeerd over een voorstel van Minister Koolmees van SZW om het overgangsrecht dat hoort bij de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd per 1 april 2021 te laten eindigen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de termijn van 1 april 2021 niet haalbaar is.

Handen

Het overgangsrecht, behorend bij de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, regelt dat voor een aantal wettelijke bepalingen een termijn van 13 weken geldt, in plaats van de wettelijk bepaalde 6 weken. Indien het overgangsrecht eindigt, gaat de termijn van 6 weken gelden. Het betreft de volgende wettelijke bepalingen:

  • De periode van loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden;
  • Het opzegverbod bij ziekte;
  • De re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte;
  • Het recht op Ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid.

Het in de Ziektewet geregelde overgangsregime is dermate gecompliceerd dat aanpassing per 1 april 2021 voor UWV niet mogelijk is. In verband met de benodigde voorbereidingstijd kan de aanpassing niet voor 1 januari 2022, zo meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer. Het ontwerpbesluit waarin de termijnen per 1 april 2021 zouden worden bekort naar 6 weken kan daarom niet worden vastgesteld. De Tweede Kamer krijgt op een later moment de gelegenheid zich opnieuw uit te spreken over het overgangsrecht.

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: