Nieuws

Eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering december 2020

Leestijd: 3 minuten
09 november 2020

In de maand december van 2020 kunnen medewerkers conform de afspraken in de CAO Gehandicaptenzorg aanspraak maken op een eindejaarsuitkering en een eenmalige uitkering. In dit artikel worden de regels omtrent beide uitkeringen voor u op een rij gezet.

geld wat groeit

De hoogte van de eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het feitelijk verdiende salaris bij de werkgever in de periode van 1 januari tot en met 31 december. Het feitelijk verdiende salaris bij de werkgever is het salaris zoals bedoeld in artikel 1:1 sub d van de CAO. Dit betekent dat over de vergoedingen uit hoofdstuk 4, 7, 8, 9 en 10 geen eindejaarsuitkering wordt betaald. Ook over het vakantiegeld wordt geen eindejaarsuitkering betaald. Overigens heeft de parttime werknemer die overwerk verricht tot de voltijds arbeidsduur recht op opbouw van eindejaarsuitkering over de overwerkvergoeding (artikel 7:5 lid 1 CAO). 

De eindejaarsuitkering moet volgens artikel 4:6 CAO betaald worden over het salaris dat in het gehele jaar feitelijk is verdiend. Indien de arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt voor 31 december heeft de werknemer recht op een eindejaarsuitkering over het tot dan toe bij de werkgever genoten feitelijk verdiende salaris van het betreffende kalenderjaar. 

De eindejaarsuitkering dient in de maand december uitbetaald te worden of zoveel eerder als het dienstverband eindigt. Als de werknemer in de loop van het kalenderjaar uit dienst treedt en vervolgens later dat jaar toch weer in dienst komt bij dezelfde werkgever, heeft de werknemer niet nogmaals recht op de eindejaarsuitkering over het deel van het dienstverband dat al was geëindigd. Bij het einde van dat dienstverband heeft de werknemer namelijk al eindejaarsuitkering betaald gekregen. 

Eenmalige uitkering

Conform de afspraak in de pre-ambule van de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 hebben alle op 1 december 2020 in dienst zijnde werknemers vallend onder de CAO recht op een eenmalige uitkering. De hoogte van deze uitkering bedraagt 1,50% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (artikel 1:1 sub d van deze CAO) in 2020. Het feitelijk verdiende salaris bij de werkgever is het salaris zoals bedoeld in artikel 1:1 sub d.

Portretfoto van Rianne Wouters
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rianne Wouters-van Wijngaarden

Deze pagina is een onderdeel van: