Nieuws

Factsheet Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

08 januari 2020

Op 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid in werking.

Wit dekbed

Vanaf die datum kan een werkgever, die na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer een (transitie)vergoeding heeft betaald, een verzoek indienen voor compensatie bij het UWV. In deze factsheet wordt ingegaan op deze regelgeving, in de vorm van vragen en antwoorden.

Bron: Rijksoverheid

Margo Leemans
Wil je meer weten?
Neem contact op met Margo Leemans

Deze pagina is een onderdeel van: