Nieuws

FNV-demonstratie opmaat voor CAO-onderhandelingen

Onder begeleiding van een sfeerrijk, carnavalesk drumgezelschap heeft een groep van 120 FNV-leden in Doorn de start van de CAO-onderhandelingen kracht bijgezet. Onder het motto ‘De rek is er uit’ kreeg het overleg voorafgaande aan de onderhandelingen een looneis voorgelegd, maar er werd ook aandacht gevraagd voor werkdruk, bezettingsgraad en een passend pensioen. Het begin van de onderhandeling die volgde, stond in het teken van het uitwisselen van standpunten, waarbij aan beide kanten van de tafel voldoende ruimte werd geboden om voorstellen toe te lichten. 

Tijdens de korte demonstratie die daar dus aan vooraf ging nam VGN-bestuurder Hans Waardenburg namens de onderhandelingsdelegatie een aantal ‘puzzelstukken’ in ontvangst. De demonstranten wilden er mee onderstrepen dat de CAO-onderhandelingen niet alleen over geld en tijd moeten gaan, maar ook over andere zaken. “Als jullie gekomen zijn om een aantal belangrijke zaken op onze agenda te onderstrepen, dan zijn jullie daar zeer in geslaagd,” complimenteerde Waardenburg de groepen demonstranten. “De nadruk die jullie hier leggen, is ook voor ons van belang, daarin verschillen we niet. Daarom willen wij vandaag de onderhandelingen starten over zaken die te maken hebben met tijd en geld en meteen ook een begin maken met het oplossen van het overige deel van de puzzel. Laten we snel toewerken naar een oplossing voor puur CAO-gerelateerde zaken en meteen samen in gesprek gaan over die andere belangrijke aandachtspunten. Die lossen we naast elkaar op, niet tegenover elkaar.”

Het volgende CAO-overleg staat gepland voor 26 maart.