Nieuws

Gezocht: deelnemers klankbordgroep Medicatie

De VGN is op zoek naar actieve en enthousiaste leden voor een nieuw op te richten klankbordgroep Medicatie.

De VGN is actief betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van medicatie en krijgt daarbij te maken met uiteenlopende vraagstukken op het gebied van medicatiebeleid en -veiligheid. Wij vinden het belangrijk om goed aan te sluiten op wat er in praktijk speelt en leeft. Het is bij ons bekend dat bij onze achterban veel kennis en expertise aanwezig is op dit gebied. Graag maken wij meer gebruik van deze kennis en expertise zodat wij  de belangen van onze leden nog beter kunnen behartigen. Daarom willen wij een klankbordgroep formeren van experts op gebied van medicatie, werkzaam in de gehandicaptenzorg.

De klankbordgroep zal hoofdzakelijk per e-mail geraadpleegd worden.

Heeft u in uw werk te maken met het medicatie(veiligheid) binnen uw instelling? Wilt u meedenken en uw inzichten en ervaringen met betrekking tot dit onderwerp laten horen? Voor vragen of  aanmelden voor de VGN klankbordgroep Medicatie kunt u zich wenden tot: Judith Dubero, jdubero@vgn.nl.