Nieuws

Gezocht: nieuwe leden redactiecommissie Markant

De VGN zoekt twee nieuwe leden voor de redactiecommissie van Markant: een bestuurder van een lidinstelling en een communicatieprofessional.

De redactiecommissie denkt mee over nieuwe onderwerpen en blikt terug op verschenen nummers. Daarnaast adviseert de commissie ook over communicatieactiviteiten van de VGN. De commissie is divers samengesteld en bestaat uit acht leden. Zij komen drie keer per jaar in Utrecht bijeen.

Beleidsmakers en professionals
Markant is het vakblad voor de gehandicaptensector. Het richt zich zowel op beleidsmakers in de sector als op professionals, en wordt ook gelezen door stakeholders van de VGN. Markant verschijnt zes keer per jaar en is ook te lezen op vgn.nl. Het tijdschrift wordt gepubliceerd in samenwerking met Bohn Stafleu van Loghum. De vacature ontstaat door statutair aftreden van twee van de huidige leden.

Reageren
Wie zichzelf of iemand anders wil voordragen voor deze functie, kan dat schriftelijk of per e-mail doen. Stuur voor 1 september uw reactie aan Markant, t.a.v. Johan de Koning, Postbus 413, 3500 AK Utrecht, of per e-mail aan jkoning@vgn.nl. Reacties worden vertrouwelijk behandeld. 

Meer informatie?
Dat kan bij Johan de Koning, coördinator van Markant, telefoon 030-27 39 732 of 06 53 35 84 21, e-mail jkoning@vgn.nl, of bij hoofdredacteur Maartje van Boekel, telefoon 06 18 39 85 36, e-mail mvanboekel@vgn.nl.