Handreiking juridisch kader zorgverkoop Wlz aan zorgkantoren beschikbaar

De 'Handreiking juridisch kader zorgverkoop Wlz aan zorgkantoren' is nu beschikbaar. Deze handreiking beschrijft de stand van zaken per 15 mei 2018 en vervangt de eerdere versie uit 2014. In deze handreiking wordt door middel van 50 vragen en antwoorden ingegaan op de juridische aspecten van de zorgverkoop aan zorgkantoren voor langdurige zorg. Ofwel de zorgverkoop door de leden van de VGN aan de zorgkantoren. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het zorgteam van Van Doorne advocaten, notarissen en fiscalisten. 

Aanleiding voor een nieuwe handreiking zorgverkoop is dat de versie uit 2014 sterk was verouderd sinds de  hervormingen van de langdurige zorg. Daarbij is onder meer de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ("AWBZ") vervangen door de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ("Wmo"), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet ("Zwv") en de Wet langdurige zorg ("Wlz"). 

De handreiking vindt u in de bijlage onderaan dit artikel. 

Indien u vragen heeft over deze handreiking dan kunt u hiervoor terecht bij mr. L. (Lilly) Wijnbergen, lwijnbergen@vgn.nl

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Lilly Wijnbergen
Telefoonnummer
Foto van Lilly van Wijnbergen

Deze pagina is een onderdeel van