Nieuws

Herzien: Overzicht richtlijnen testen en PBM voor zorgmedewerkers

Het 'Overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de Gehandicaptenzorg' is op 24 september opnieuw herzien. Dit naar aanleiding van nieuwe (quarantaine) maatregelen en aanpassingen in de richtlijnen van het RIVM en het behandeladvies van de NVAVG en Verenso. Het document is ontwikkeld samen met de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW). Het overzicht wordt zo nodig bijgewerkt.

Client en ouder of professional samen lachend

Medewerkers in de zorg kunnen veilig werken door een combinatie van hygiënische maatregelen, laagdrempelig testbeleid voor cliënten en zorgmedewerkers én heldere richtlijnen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Toch zijn er ook situaties waarin het niet meteen duidelijk is en toch om snel handelen vragen. Samen met de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) hebben wij voor begeleiders een handzaam overzicht gemaakt van deze richtlijnen. Met aandacht voor de situaties waarin een medewerker twijfelt of hij/ zij veilig kan werken. 

Wat is er gewijzigd?

Inmiddels hebben zorgmedewerkers voorrang bij het testen. Mocht dit problemen opleveren dan vragen we je om dit te (blijven) melden via corona@vgn.nl.

Risicosituaties: in het geval van lokale uitbraken van het virus of een verhoogde lokale prevalentie, kunnen er tijdelijk aanvullende maatregelen genomen worden. Dit kan betekenen dat er meer getest wordt en er vaker PBM gebruikt wordt. Bestuurders, artsen en GGD-en communiceren hierover.

Als zorgmedewerker moet je 10 dagen preventief in quarantaine als je 1) terug komt van vakantie uit een risicogebied (oranje of rood) of als je een positief getest nauw contact of huisgenoot hebt. Ook als je zelf geen klachten hebt. Krijg jij of één van je huisgenoten lichte coronagerelateerde klachten, vraag dan direct een test aan. Ook als de uitslag van deze test negatief is, mag je pas gaan werken als de volledige quarantaineperiode van 10 dagen voorbij is. Alleen bij hoge uitzondering (zie richtlijn) mag je gaan werken mits je zelf geen klachten hebt en altijd gebruik maakt van PBM. Bijvoorkeur wordt je dan niet ingezet bij de meest kwetsbare cliënten.  Ook moet je extra alert zijn op lichte coronagerelateerde klachten. Bij twijfel blijf je thuis en laat je je testen.

Als een client preventief in quarantaine is, gebruikt de zorgmedewerker PBM. Bijvoorbeeld als een client terugkomt uit een oranje of rood risicogebied of als de client een nauw contact heeft die positief getest is. Je maakt dan tijdens de quarantaine (10 dagen na terugkeer of het laatste contact) gebruik van PBM. Je bent zeer alert op (milde) corona gerelateerde klachten. Wanneer er klachten ontstaan raadpleeg je direct een arts (over isolatie) en start met gebruik van PBM volgens de richtlijn

U vindt het herziene 'Overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de Gehandicaptenzorg' (versie 24 september 2020) in de bijlage. 

Deze pagina is een onderdeel van: