Nieuws

Herzien: Overzicht richtlijnen testen en PBM voor zorgmedewerkers

Client en ouder of professional samen lachend

Samen met de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) ontwikkelde de VGN een 'Overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de Gehandicaptenzorg'. Dit overzicht is aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM.

Medewerkers in de zorg kunnen veilig werken door een combinatie van hygiënische maatregelen, laagdrempelig testbeleid voor cliënten en zorgmedewerkers én heldere richtlijnen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Toch zijn er ook situaties waarin het niet meteen duidelijk is en toch om snel handelen vragen. Samen met de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) hebben wij voor begeleiders een handzaam overzicht gemaakt van deze richtlijnen. Met aandacht voor de situaties waarin een medewerker twijfelt of hij/ zij veilig kan werken. 

Wat is er gewijzigd?

Als een medewerker corona gerelateerde klachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, dan laat de medewerker zich testen en blijft thuis totdat de uitslag bekend is. Mocht het thuis afwachten van de testuitslagen tot problemen in de continuiteit van zorg leiden, dan vragen we je om dit te melden via corona@vgn.nl.  

Is een huisgenoot of nauw contact van een zorgmedewerker (mogelijk) besmet? Dat is nu nader omschreven op basis van de richtlijn voor zorgmedewerkers en de definities en het beleid dat de GGD hanteert bij het bron en contactonderzoek. Er zijn nu twee routes in het stroomdiagram: één voor de zorgmedewerker met een besmette huisgenoot (route 3) en één voor de zorgmedewerker met een besmet nauw contact (route 4). Bij route 4 staat ook goed omschreven hoe een medewerker kan handelen als hij/ zij twijfelt over de risico’s.

Ziet de zorgmedewerker een risico om besmet te raken door een cliënt? - Je kunt denken aan twijfel over de context of de gezondheid van de cliënt. - Dan staat in het stroomschema nu duidelijker hoe de zorgmedewerker de overweging kan maken om beschermingsmiddelen te gebruiken. Toegevoegd is de beroepscode. Komt een medewerker er niet uit of staat de medewerker voor een dilemma? Dan kan de beroepscode helpen bij het professioneel handelen en oordeelsvorming.

U vindt het herziene 'Overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de Gehandicaptenzorg' (versie 20 juli 2020) in de bijlage. 

Deze pagina is een onderdeel van: