Nieuws

Hoofdstukindeling voor verscherping van de plannen van aanpak

Om te komen tot een verscherping van het plan van aanpak voor de proeftuinen, kan de volgende hoofdstukindeling gebruikt worden:

  1. Visie en daaraan verbonden de motivatie voor deelname aan de proeftuinen. Tevens omvang van de proeftuin inclusief het aantal cliënten.
  2. Beschrijving van de huidige werkwijzen die voor de proeftuinen waardevol zijn.
  3. Leg uit wat je gaat doen per bouwsteen en hoe (Bouwsteen 1: individuele cliënt - nu vaak onderbelicht in de plannen van aanpak; bouwsteen 2: cliëntervaringen - huidige informatie is vaak voldoende kan kan dus overgenomen worden; bouwsteen 3: teamreflectie - hierbij kun je ook aandacht besteden aan dat wat je afschaft, als dat aan de orde is. De vernieuwing van het KK GZ is een andere manier van werken, niet bovenop wat al gebeurt.
  4. Integraal kwaliteitsrapport: hoe pak je dat aan en wat zijn de ideeën over visitatie daarop?
  5. Projectorganisatie en planning: kijk ook specifiek naar de planning van de activiteiten ten opzichte van de planning van de proeftuinen (bouwstenen voor de zomer gereed, uiterlijk september een kwaliteitsrapport en in oktober/november visitatie). Is het haalbaar? Graag expliciet aangeven wie de projectleider is (naam, telefoonnummer en mailadres).

De definitieve plannen dienen uiterlijk 5 februari bij de VGN binnen zijn. U kunt ze sturen aan jdubero@vgn.nl. Het kernteam van de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg neemt op 9 februari een definitief besluit.