Nieuws

Inspectie komt met nieuwe brochure 'Het mag niet, het mag nooit'

11 december 2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de brochure 'Het mag niet, het mag nooit' vernieuwd. In deze brochure maakt de inspectie duidelijk wat ze onder seksueel grensoverschrijdend gedrag beschouwt en wat ze doet met meldingen hierover. Ook wordt er ingegaan op belangrijke wetten, richtlijnen en beroepscodes. Deze brochure geeft verder handvatten voor zorgaanbieders hoe zij seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen.

Sinds januari 2016 verplicht de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) zorgaanbieders geweld in de zorgrelatie, bij de inspectie te melden. Hieronder valt ook seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de gezondheidszorg

Niets is menselijker en wenselijker dan iemand liefdevol en respectvol bij te staan wanneer dat nodig is. Een arm om de schouder slaan bij een cliënt die behoefte heeft aan troost past daarbij. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is echter nooit toegestaan.

Het mag nooit

Seksueel grensoverschrijdend gedrag mag nooit in de relatie tussen zorgverleners en cliënten. Wie hulp zoekt, moet kunnen rekenen op goede en veilige zorg. Verkrachting en aanranding zijn duidelijke voorbeelden van seksueel grensoverschrijdend gedrag en mogen uiteraard nooit. Maar ook seksuele toespelingen, denk bijvoorbeeld aan het sturen van seksueel getinte tekstberichten, mogen niet. Ook mag een zorgverlener geen seksuele relatie aangaan met een cliënt.