Nieuws

Internetconsultatie Wet werken waar je wil

25 november 2020

Onlangs is het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wil’ ingediend. Deze wet wijzigt de Wet flexibel werken.

Agenda

Met deze wijziging kan een verzoek tot aanpassing van de werkplek die door de werknemer bij de werkgever wordt ingediend slechts door de werkgever worden afgewezen wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Het recht van de werknemer om de werkplek te kiezen wordt verstevigd. De aanleiding voor het initiatiefwetsvoorstel ligt in het corona-advies zoveel mogelijk thuis te werken en de daarmee opgedane ervaringen. De wet beoogt een betere balans tussen werken thuis en op de werklocatie mogelijk te maken.

Voor dit wetsvoorstel staat een internetconsultatie open tot 18 december 2020. Als VGN zullen we, zo mogelijk afgestemd met de andere zorgbranches, een reactie geven. Als u ons hiervoor van input wilt voorzien, mailt u dit dan voor 11 december naar g.schoep@vgn.nl. Op de consultatiesite kunt u kennis nemen van de inhoud van het initiatiefwetsvoorstel en ook zelf een reactie indienen.

 

Margo Leemans
Wil je meer weten?
Neem contact op met Margo Leemans

Deze pagina is een onderdeel van: