Nieuws

Kennislandschap Gehandicaptensector: online wegwijzer naar de juiste kennis

25 februari 2021

Steeds meer kennis over de gehandicaptensector is online te vinden, maar het overzicht miste. Reden te meer om dat te veranderen. Vanaf vandaag kun je via een online wegwijzer, het Kennislandschap Gehandicaptensector, direct naar de juiste kennis en informatie.

Kennislandschap Gehandicaptensector

Om een duidelijk overzicht te geven van de kennis in de gehandicaptensector, lanceerde het Kennisplein Gehandicaptensector het Kennislandschap Gehandicaptensector, een initiatief van VGN en Vilans. Dit is een online wegwijzer in de vorm van een doorklikbare infographic. 

Wat vind je in het kennislandschap?

In het kennislandschap vind je wie voor een bepaald thema kennis aanbiedt, voor wie en op welke manier. Als je op het onderwerp in de infographic klikt waar je meer over wilt weten, dan kom je op de website met actuele informatie en kennisproducten van die partij. Dit kennislandschap is gemaakt voor (zorg)professionals, naasten van mensen met een verstandelijke beperking, beleidsmakers en andere betrokkenen in de gehandicaptensector.

Kennislandschap brengt praktijk en wetenschap samen

Het Kennislandschap Gehandicaptensector laat zien hoe zorgverleners bij de juiste kennis kunnen komen, zodat ze cliënten met een langdurige zorgvraag goede zorg kunnen geven. Dat vraagt een samenwerking tussen de praktijk en wetenschap; het doel van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. Een ander doel is zorgverleners nog meer betrekken bij het ontwikkelen en delen van kennis.

Deelname aan het kennislandschap

Is jouw organisatie ook betrokken bij het ontwikkelen en delen van kennis? En ben je een vindplaats van actuele kennis in de gehandicaptensector? Laat het dan weten via info@kennispleingehandicaptensector.nl. Onder een vindplaats verstaan we een online plek waar eindgebruikers daadwerkelijk kennis kunnen ophalen en downloaden.

Het Kennisplein Gehandicaptensector verzorgt het beheer van het kennislandschap, zoals het doorvoeren van periodieke updates en verwerken van aanvullingen. Kortom, een kennislandschap met altijd de meest actuele kennis en partijen die bijdragen aan betere zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. We hopen dat kennis zo nog beter gaat stromen.

12,5 jaar Kennisplein Gehandicaptensector

Wie jarig is trakteert. En dat doet het Kennisplein Gehandicaptensector met het kennislandschap. Het Kennisplein bestaat 12,5 jaar. Hoe begon het en waar staan we nu? Je leest het allemaal in het jubileum interview.

Downloads

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: