Nieuws

Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperkingen

Rapport naar aanleiding van een inventariserend onderzoek naar ervaringen van vertegenwoordigers van ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking die van instellingszorg gebruik maken.