Nieuws

Leergang Strategisch Opleidingsbeleid

Met 43 actieve deelnemers is de leergang Strategisch opleidingsbeleid in oktober gestart.  Inmiddels is de tweede bijeenkomst geweest en staat het webinar (op 16 november) voor de deur.

De arbeidsmarkt, de beroepspraktijk en de manier van opleiden en leren verandert. Inspelen op deze veranderingen is urgent. Om organisaties in de Gehandicaptenzorg te ondersteunen bij deze omslag in leren en werken, heeft de VGN de leergang strategisch opleidingsbeleid ontwikkeld.

In de periode van 14 september t/m 18 maart 2018 worden zeven bijeenkomsten georganiseerd. Ze zijn maandelijks en worden gegeven bij organisaties die deelnemen. Die organisaties verzorgen een presentatie over de eigen leercultuur en leiden zij de deelnemers na afloop van de bijeenkomst rond.

De leergang is gericht op het leren over, en aan de slag gaan met, strategisch opleiden. Hoever de eigen organisatie is in het denken over strategisch opleiden, bepaalt wat de deelnemer te doen heeft en hoe het strategisch opleidingsplan eruit komt te zien. Daarom is de leergang is vormgegeven als een expeditie waarbij we een aantal thema’s (als tussentijdse reisdoelen) aandoen.

In kleine groepen worden de thema's besproken en de (organisatiespecifieke) leervragen geïnventariseerd. Dan blijkt hoezeer de deelnemers het op prijs stellen om met elkaar in gesprek te zijn. Hun ervaringen zijn herkenbaar binnen andere organisaties. Een ander concreet resultaat is het schrijven van een eigen strategisch opleidingsplan: een hulpmiddel om met dit onderwerp in de eigen organisatie aan de gang te gaan.