Nieuws

Meld je nu aan voor de werkbijeenkomst samenwerken aan kennis

Van harte nodigen de VGN en ZonMw u uit voor een werkbijeenkomst op 2 oktober voor het traject: ‘Samenwerken aan kennis voor professionele ondersteuning in de Gehandicaptenzorg’ vanuit de driehoek onderzoek – onderwijs – werkveld. 

Programma

Er is een gevarieerd programma samengesteld, waarin we met elkaar aan de slag gaan met de vraag:

Hoe bevorderen we dat kennis beter wordt ingezet, d.w.z. onderzochte interventies in praktijk, gehandicaptenzorg en onderwijs beter worden toegepast én dat er een goede transfer plaatsvindt tussen de actuele werkpraktijk met haar speerpunten en uitdagingen en onderwijs respectievelijk onderzoek?

Na een opening door dagvoorzitter Annamiek van Dalen (bestuurder bij Frion) starten we met enkele probleem stellende pitches vanuit onderzoek, onderwijs en werkveld, met aansluitend hierop enkele goede voorbeelden. Vervolgens wordt dit verbonden aan uw eigen werkpraktijk door in een open space setting handreikingen op te halen op de vraag: ‘hoe organiseer je in jouw organisatie de volgende stap in implementatie?’ We sluiten af met een reflectie hierop door hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Marc van der Meer.

Voor wie

Iedereen die zich bezighoudt met kennis en leren vanuit onderzoek, onderwijs en werkveld, zoals docenten, opleidingscoördinatoren, kennismanagers en onderzoekers.

Datum en tijd

2 oktober 2018, van 10.00 - 14.00 uur

Locatie

't Lichtpunt Abrona, Maanlaan 4, Huis ter Heide

Aanmelden

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden. Vraag gerust enkele collega's om mee te gaan!

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u het definitieve programma. We streven naar een evenwichtige verdeling van de diverse geledingen. Hier houden we rekening mee bij de aanmeldingen.