Nieuws

Meld u aan voor cursus N=1 onderzoek

Landelijk Kenniscentrum LVB organiseert de cursus 'N=1 onderzoek'. Tijdens deze cursus krijgen deelnemers begeleiding bij het uitvoeren van gevalsstudies; studies waarbij één onderzoeksobject - bijvoorbeeld een cliënt - op verschillende momenten wordt beschreven: voor, tijdens en na de interventie. Onderwerpen zijn niet beperkt tot het veld van de LVB; thema’s uit het brede veld van de gehandicaptenzorg kunnen aan de orde komen. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 16 september.

De cursus bestaat uit twee hele dagen op vrijdag 30 september en vrijdag 25 november.

Kenmerkend voor N=1 onderzoek is dat de toestand van één onderzoeksobject - bijvoorbeeld een cliënt, een begeleider, leerkracht, school of wijk - op verschillende momenten wordt beschreven: vóór de interventie, tijdens de interventie en na de interventie. Vaak vinden metingen meermalen plaats, zodat het verloop van de veranderingen als gevolg van de interventie goed is te zien. Een variant van deze opzet is de herhaalde of meervoudige gevalsstudie. Daarin toetst de onderzoeker de resultaten uit een eerdere studie door het onderzoek te herhalen bij nieuwe gevallen. Komen daar steeds weer dezelfde resultaten uit, dan is het steeds aannemelijker dat de interventie een rol speelt in de geconstateerde veranderingen. Een herhaalde of meervoudige gevalsstudie kan in dat geval een krachtig bewijs leveren voor de effectiviteit.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit twee hele dagen, waarop vier plenaire presentaties van ieder ongeveer anderhalf tot twee uur en vier werkbijeenkomsten plaatsvinden. In deze twee dagen moet het onderzoeksvoorstel in grote lijnen klaar zijn. Daarna volgen vier aanvullende werkbijeenkomsten van ieder een halve dag, die gericht zijn op coaching en begeleiding bij de uitvoering van het N=1 onderzoek.

U kunt zich aanmelden tot vrijdag 16 september. Kijk voor meer informatie en aanmelden.