Nieuws

Meld u aan voor nieuwe editie masterclass Kennismanagement

De masterclass 'Kennismanagement in de gehandicaptenzorg' van de VGN wordt ook dit jaar weer gehouden. Tijdens de masterclass, die in november en december plaatsvindt, leert u hoe u een kennisbeleid ontwikkelt.

Steeds meer instellingen in de gehandicaptenzorg voeren een kennisbeleid. Daarbij hebben ze behoefte aan enerzijds praktische instrumenten voor kennismanagement en anderzijds aan uitwisseling van kennis en ervaringen met collega-instellingen. Speciaal voor deze instellingen organiseert de VGN de masterclass 'Kennismanagement in de gehandicaptenzorg'.

Wanneer? 

De masterclass bestaat uit een basismodule van twee aansluitende dagen en twee aanvullende terugkomdagen. De basismodule is op donderdag 3 november 2016 en vrijdag 4 november 2016. 

Tijdens deze twee dagen krijgen deelnemers de basiselementen voor succesvol kennismanagement aangereikt. Deelnemers wisselen ook leervragen met elkaar uit in het kader van hun eigen casus. De terugkomdagen zijn op donderdag 24 november 2016 en donderdag 15 december 2016. 

Tijdens deze terugkomdagen komt, naast dat deelnemers in groepjes werken aan de eigen casus, veelal nog een inhoudelijk onderwerp aan bod. Deze onderwerpen worden zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van de deelnemers. 

Waar? 

Masterclass vindt plaats bij de VGN in Utrecht. 

Voor wie is de masterclass?

De masterclass 'Kennismanagement in de gehandicaptenzorg' is bedoeld voor medewerkers die zich binnen hun instelling actief met kennisbeleid bezighouden. Bijvoorbeeld directeuren/managers van expertisecentra, directiesecretarissen, opleidingsfunctionarissen, onderzoekscoördinatoren en kwaliteitscoördinatoren. 

Wat leert een deelnemer tijdens de masterclass?

Docenten behandelen theorie, vocabulaire en praktische instrumenten en geven daarnaast aandacht aan ingebrachte praktijkervaringen en individuele praktijkcasussen.

Na het volgen van de masterclass weet de deelnemer hoe hij of zij binnen de eigen organisatie een kennisbeleid ontwikkelt en implementeert. En ook hoe hij of zij kennis tussen organisaties kan managen. Daarbij past de deelnemer methoden en instrumenten toe in de dagelijkse werkpraktijk. Niet alleen de cursist, maar ook uw organisatie plukt er dus de vruchten van. 

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie? Zie daarvoor de brochure in de bijlage of neem contact op met Jan Visscher, jvisscher@vgn.nl. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden.

N.B.: Op dit moment is de masterclass vol. U kunt zich nog wel aanmelden: u wordt dan op de wachtlijst geplaatst. Bij voldoende belangstelling wordt op korte termijn een extra editie van de masterclass Kennismanagement georganiseerd.

Deze pagina is een onderdeel van: