Nieuws

Nieuwe brochure vakantie beschikbaar

21 juli 2021

Hoeveel vakantie-uren bouwt een werknemer per kalenderjaar op? Kan een werknemer zijn vastgestelde vakantie intrekken? Welke verplichtingen heeft de werkgever met betrekking tot vakantie-uren als een werknemer uit dienst treedt?

picto's die te maken hebben met vakantie zoals een zonnebril, slippers, zonnebrand e.d.

Als P&O’er in de gehandicaptenzorg heeft u te maken met veel vragen op het gebied van vakantie. Over het onderwerp ‘vakantie’ bestaat verschillende regelgeving. Zo kent de wet verschillende bepalingen met betrekking tot vakantierechten. Daarnaast is in de CAO Gehandicaptenzorg een apart hoofdstuk opgenomen met bepalingen omtrent vakantie.

Wij geven in de brochure een heldere en praktische uitleg van de relevante vakantiewetgeving en de regelingen over vakantie uit de CAO Gehandicaptenzorg.

Deze informatie is beschikbaar voor leden van de VGN die zich bezighouden met het werkgeversbeleid. Is uw organisatie lid van de VGN dan kunt u deze extra informatie voor leden vinden wanneer u inlogt op onze website. Heeft u nog geen inloggegevens? Dan kunt u hier toegang aanvragen.

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: