Nieuws

Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter beschikbaar

08 juli 2021

Er is een nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter beschikbaar. Het gaat om tekstuele aanpassingen die het document weer actueel maken.

oranje schrift en potlood

Wijzigingen Werkwijzer Poortwachter 

Door de inwerkingtreding van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) per 1 januari 2020, zijn de re-integratieverplichtingen van de payrollwerkgever gewijzigd. Daarom zijn deze teksten in de Werkwijzer Poortwachter (in hoofdstuk 6) aangepast.

Ook zijn de nieuwe ontwikkelingen op het algemene onderwerp ‘verlof’ in paragraaf 5.12 uitgewerkt en zijn naar aanleiding van ontvangen vragen, opmerkingen en suggesties teksten aangepast.

Bron: UWV

Deze pagina is een onderdeel van: