Nieuws

Nieuwsbrief PPJ&J december 2016

De nieuwsbrief van Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J) besteedt aandacht aan het oefenen met het werken volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling. In oefenplatforms gaven de deelnemers aan graag hierover in gesprek te gaan maar zij zijn nog aan het zoeken hoe ze dat kunnen doen. PJ&J heeft nu een handreiking ontwikkeld die professionals, managers en P&O-medewerkers helpt om in de eigen organisatie over de norm in gesprek te gaan.

Andere onderwerpen die aan bod komen:

  • Handreiking bij Kwaliteitskader Jeugd
  • In gesprek over professionele autonomie
  • Ontwikkelplaatsen: nieuwe manieren van professionalisering verder brengen
  • Toekomstgericht competentieprofiel voor hbo-professionals
  • Ervaringsdeskundigen aan het woord in Jeugd & Co
  • Kalender 2017

Nieuwsgierig? Lees hier de volledige nieuwsbrief