Nieuws

Overzicht richtlijnen testen en PBM herzien

De afgelopen periode heeft het RIVM de richtlijnen rond het testen, quarantainebeleid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door zorgmedewerkers op een aantal kleine en grotere punten aangepast. Deze wijzigingen hebben we nu verwerkt in een nieuwe versie van de handreiking “Overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de Gehandicaptenzorg”.

man neem Corona test af bij een vrouw die op een stoel zit

De richtlijnen

Er zijn richtlijnen en handreikingen opgesteld voor het testen op corona en het preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit zodat zorgmedewerkers veilig kunnen werken in coronatijd. In de herziene versie van het Overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de Gehandicaptenzorg staat een overzicht van de richtlijnen voor jou als zorgmedewerker in de gehandicaptenzorg (te downloaden onder dit artikel).
 

Wijzigingen in nieuwe versie

In deze versie wordt o.a. aandacht besteed aan de gepaste inzet van FFP2-maskers en verkorting van de quarantaine periode als de cliënten volledig zijn gevaccineerd. Ook de stroomschema’s zijn inhoudelijk aangepast zodat deze weer overeenkomen met de informatie op de website van het RIVM. Daarmee is deze handreiking weer volledig up to date.

Het overzicht van de richtlijnen is opgesteld door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), FNV, CNV Zorg en welzijn en FBZ in coproductie met de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW). Daarnaast is het inhoudelijk afgestemd met het RIVM.

Deze pagina is een onderdeel van: