Nieuws

Pensioenpremie in 2021 omhoog

17 november 2020

Het bestuur van PFZW heeft op 6 november, na advies van de Pensioenraad, besloten om de pensioenpremie te verhogen met totaal 2,3 procentpunt.

rekenmachine

Premieverhoging in twee stappen

Per 1 januari 2021 wordt de premie verhoogd met 1,5 procentpunt van 23,5% naar 25,0%. Per 1 januari 2022 wordt de premie verhoogd met 0,8 procentpunt van 25,0% naar 25,8%.  In de CAO is opgenomen welk deel van de pensioenpremie de werkgever betaalt en welk deel de medewerker. In de CAO Gehandicaptenzorg is geregeld dat werkgever en werknemer ieder 50% van de pensioenpremie voor hun rekening nemen. Het opbouwpercentage blijft gelijk, evenals de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Het volledig bericht van PFZW kunt u hier lezen.

Toolkit premieverhoging

Om werkgevers te helpen medewerkers te informeren over de premieverhoging, heeft PFZW een Toolkit premieverhoging samengesteld. Hierin vindt u de volgende hulpmiddelen:
- Een nieuwsbericht voor uw intranet of interne nieuwsbrief;
- Veelgestelde vragen en antwoorden;
- Voorbeeldberekeningen, zodat medewerkers kunnen zien welke gevolgen de premieverhoging heeft voor het netto salaris.

De Toolkit premieverhoging kunt u hier vinden.

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: