Nieuws

Praktijkvoorbeelden: samenwerking Zorg & Welzijn voor ouderen

Is gezamenlijk wonen en/of gemengde dagbesteding te realiseren voor ouderen met en zonder een verstandelijke beperking?  Er zijn enkele initiatieven waarbij sprake is van een geïntegreerd aanbod op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Binnen Nederland is nog geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van gemengde woongroepen en de vraag of dit bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan. Ook is er weinig bekend over de sociale interactie tussen ouderen met dementie en ouderen met een verstandelijke beperking en hoe deze door henzelf en familie ervaren wordt.

De beperkte ervaring met gemengde dagbesteding voor ouderen zonder en mét verstandelijke beperkingen leert dat deze specifieke problemen met zich mee brengt. Veel ouderen vinden het niet prettig om activiteiten te ondernemen samen met (oudere) mensen met verstandelijke beperkingen. Men ervaart weinig gedeelde interesses. Ook (oudere) mensen met verstandelijke beperkingen vinden gemengde dagbesteding niet altijd prettig. Zij hebben weinig aansluiting, worden soms afgewezen en kunnen niet altijd aan activiteiten meedoen. Vooral wanneer deze te gecompliceerd voor hen zijn, of om een hoog tempo of veel ondersteuning vragen. Vaak gaat het beter wanneer activiteiten naast elkaar georganiseerd worden. Het merendeel van de (oudere) mensen met verstandelijke beperkingen verblijft het liefst onder lotgenoten met eigen activiteiten en begeleiding die hen goed kent.’

Artikelenreeks: 'Meer dan wonen en zorg alleen'

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Beschrijving van verschillende vernieuwende woonzorgprojecten

Ontmoetingscentrum Prinsenhof Rotterdam

Dagbesteding door senioren voor mensen met een beperking.

Woonzorgplein Elthelo, Rijssen

Woonzorgcomplex voor diverse doelgroepen ontstaan uit een samenwerking tussen Carint-Reggeland (ouderenzorg), Philadelphia (gehandicaptenzorg) en Woningstichting De Goede Woning. Bedoeld voor gezonde senioren, mensen met dementie en ouderen met een verstandelijke beperking. De nadruk ligt op wonen en ontmoeten.

Middin: Locatie Drentheplantsoen, Den Haag

Locatie Drentheplantsoen van Middin bestaat uit 24 appartementen in 5 flatgebouwen waar mensen met licht verstandelijke beperkingen wonen. Bij deze appartementen is een Trefpunt. Het is hier gelukt om tot integratie te komen tussen ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en buurtbewoners. Er is sprake van wederkerigheid doordat de jongere mensen met een verstandelijke beperking, de ouderen met kleine dingen helpen.

Buurderij De Lage Hof

In deze woonvorm wonen ouderen en mensen met een verstandelijke beperking samen. Uitgangspunt is geïntegreerd wonen en geïntegreerde dienstverlening door medewerkers.

Woonzorgboerderij D'n Bolle Akker, Vessem

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking.

Succes- en faalfactoren samenwerking zorg en welzijn

Succesfactoren

Faalfactoren

 • focus op de individuele vraag;
 • laagdrempelig en herkenbaar in de wijk;
 • samenwerken: o.a. goede match van betrokkenen, sterk projectmanagement;
 • draagvlak bij verzekeraar en gemeente;
 • draagvlak bij bewoners in de wijk;
 • aandacht voor preventie;
 • goed functionerend (gezamenlijk) registratiesysteem.
 • financiering;
 • bereiken van de doelgroep;
 • communicatie en PR;
 • organisatorische beperkingen;
 • verschillen in regelgeving;
 • betrokkenheid van veel partijen
 • borging, continuïteit en effectiviteit.

Meer informatie

< Terug naar de Toolkit Ouderen


Toolkit Ouderen
Dit artikel is onderdeel van de Toolkit Ouderen van de VGN. Deze toolkit geeft informatie over het verouderingsproces bij mensen met een verstandelijke beperking. De informatie is gericht op gemeenten en professionals, beleidsmakers en huisartsen in de ouderenzorg, thuiszorg of welzijnswerk.
Zie: www.vgn.nl/toolkitouderen.