Nieuws

Projectideeën voor zorgverbetering gevraagd

Vilans, kenniscentrum voor de langdurige zorg, krijgt elk jaar subsidie van het Ministerie van VWS om innovatieve, bruikbare en goed onderbouwde oplossingen te bedenken voor actuele vragen en de kennis die dat oplevert te verspreiden. Om de impact en de bijdrage aan de zorg in 2017 te maximaliseren kunnen zorginstellingen tot 1 december a.s. projectideeën die aansluiten op het Vilans werkprogramma 2017 (zie pdf) mailen naar zorg2017@vilans.nl.

Ambities voor zorgverbetering

In samenspraak met zorg, onderwijs en sociaal domein heeft Vilans op prikkelende wijze acht ambities geformuleerd, waarvan er vier gerealiseerd kunnen worden:

  • 'Toon het ware gezicht van de zorg'
  • 'Bureaucratie maak je zelf'
  • 'De semi-profs in de zorg: mantelzorgers en vrijwilligers'
  • 'Stoppen met wegstoppen'
  • 'Diversiteit geeft de zorg niet alleen meer kleur'
  • 'Oost west, thuis is het ook niet alles!'
  • 'Technologie maakt het leven zo veel menselijker!'
  • 'Met slimme verbindingen kom je verder'

Werkwijze

Tot 1 december kunnen alle projectideeën gemaild worden naar zorg2017@vilans.nl. Daarna maakt Vilans een ordening en selectie. Uiteindelijk worden ongeveer vier ambities gekozen waaraan Vilans samen gaat werken met partijen die hier ook in willen investeren. Bij de selectie worden criteria gehanteerd, die te vinden zijn op de Vilans-site.

Document