Nieuws

Reactie VGN-directeur op blog Zorgvisie

VGN-directeur Hans Schirmbeck heeft gereageerd op de blog van Jo Terlouw, directeur van cliëntenorganisatie KansPlus. Op de website van Zorgvisie neemt Terlouw het standpunt in dat de middelen die u aan de VGN ter beschikking stelt via de contributie beter aan andere doelen kunnen worden besteed.

In overleg met onze voorzitter Heleen Dupuis hebben we ervoor gekozen om te reageren op deze blog en deze reactie met u als lid van de VGN te delen. In onze reactie geven we aan welke functies de branchevereniging VGN voor haar leden en andere landelijke partijen vervult. Ook geven we aan dat de VGN begrijpt dat er bezuinigd gaat worden in de gehandicaptenzorg en daar al in 2013 een voorschot op heeft genomen met een contributieverlaging voor de leden.

De VGN blijft overigens hechten aan een goede samenwerking met cliëntenorganisaties, juist in de komende periode waarin de positie van mensen met een beperking onder druk staat. Zo overleggen we regelmatig met bijvoorbeeld het VG platform, de CG raad en de Goudagroep over samenwerking rondom het Regeerakkoord. We hebben ook begrip voor de lastige positie waarin sommige cliëntenorganisaties terecht zijn gekomen als gevolg van het korten van overheidssubsidies voor hun werk.

Reactie VGN-directeur Hans Schirmbeck
“Graag zou ik deze blog van Jo Terlouw van de volgende kanttekeningen voorzien:

Die 7,8 miljoen aan contributiegelden worden door 160 instellingen opgebracht. Ze betalen naar draagkracht, gemiddeld kost het lidmaatschap de organisaties 50.000 euro per jaar. Overigens is dit lidmaatschap vrijwillig, instellingen sluiten zich bij de vereniging aan omdat dit voor hen van meerwaarde is.

Enkele voorbeelden van wat wij voor onze leden doen: wij voeren voor hen de cao-onderhandelingen, ontwikkelen op verzoek van de overheid een kwaliteitskader, informeren hen over de voortdurende stroom van wijzigingen in het overheidsbeleid, ondersteunen hen bij de ingewikkelde zorgcontractering en werken samen met cliëntenorganisaties. Als onze lidinstellingen deze diensten zelf zouden organiseren, zouden de totale kosten aanmerkelijk hoger uitvallen. Ook voor landelijke instanties als VWS, NZa en IGZ zouden de kosten dan oplopen.

In deze periode geven wij onze leden ook de steun die nodig is om in het politieke krachtenveld op koers te blijven. Zo zijn wij in gesprek met staatssecretaris Van Rijn van VWS om ervoor te zorgen dat de maatregelen uit het regeerakkoord van tafel gaan en mensen met een beperking minder hard worden getroffen dan nu dreigt. Die 160 instellingen kunnen dat gesprek niet ieder voor zich met de staatssecretaris voeren en andersom geldt het zelfde.

Het VGN-bestuur, dat door leden wordt gevormd, beseft uiteraard terdege dat bij de krimpende budgetten in de gehandicaptenzorg ook de contributies omlaag moeten. Daarom worden die in 2013 verlaagd en zal de totale opbrengst uit ledenbijdragen met 10 procent afnemen tot 7,2 miljoen euro.

Volgens het CBS hebben de instellingen in de gehandicaptensector het laagste percentage overheadkosten, in vergelijking met andere aanbieders van zorg met verblijf. Dankzij het lidmaatschap van de VGN kunnen de instellingen gebruik maken van een instrument dat zij zelf nooit zouden kunnen bekostigen. Hierdoor kunnen zij zich volledig richten op hun opdracht: het verlenen van zorg. Gelijktijdig neemt de VGN hen dus grote zorgen uit handen.”

Lees hier het blog van Jo Terlouw. Onderaan de blog vindt u onze reactie.