Nieuws

Regiobijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis

gehandicaptezorg

Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen daarom samen met alle betrokkenen de uitvoeringspraktijk verbeteren. In regionale werkbijeenkomsten willen ze actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering. 

Heeft u ervaring met de uitvoering van zorg en ondersteuning in de thuissituatie? Hetzij als cliënt, mantelzorger of ervaringsdeskundige, als zorgaanbieder, als beleidsmedewerker of bestuurder? Meld u dan aan voor een regiobijeenkomst bij u in de buurt om in gesprek te gaan over deze verbeterpunten en mogelijke oplossingsrichtingen! De bijeenkomsten zijn vooral gericht op de uitvoeringspraktijk van de Wmo 2015 en alle raakvlakken die dit heeft met andere stelsels (Jeugdwet, Zvw en Wlz).

Een overzicht van de verschillende bijeenkomsten vindt u hier. Via deze link komt u ook bij het aanmeldformulier. 

Meer informatie over het programma vindt u via de link:  https://merkbaarbeterthuis.nl/wp-content/uploads/2019/04/Dagprogramma.pdf

 

Deze pagina is een onderdeel van: