Nieuws

Richtlijn RIVM voor het testen op corona

Testen coronavirus

Er is een tekort aan materialen om te testen of cliënten of medewerkers besmet zijn met het coronavirus. Daarom heeft het RIVM nieuwe richtlijnen opgesteld waaruit afgeleid kan worden of er wel of juist niet getest moet worden. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar medewerkers in de gehandicaptenzorg en cliënten.

Testbeleid cliënten 

Anders dan bij de ziekenhuizen worden thuiswonende cliënten met klachten die kunnen duiden op corona niet getest omdat dit het behandelbeleid niet verandert. Als een AVG of huisarts in een thuissituatie toch een test wil afnemen, is dat in overleg met de GGD mogelijk. Bij woonzorgcentra of andere plekken waar veel kwetsbare mensen bij elkaar wonen, wordt alleen getest om vast te stellen of er wel of juist geen sprake is van het coronavirus. Dit is van belang voor het verpleegbeleid in de instelling. Meestal volstaat het dan om bij 1 of 2 bewoners een test af te nemen. Als na de test blijkt dat zij besmet zijn met het coronavirus wordt de hele locatie/afdeling als besmet beschouwd. De volledige tekst van de richtlijn vindt u op de site van het RIVM.

Testbeleid gehandicaptenzorgmedewerkers

De algemene richtlijn testbeleid medewerkers is door het RIVM specifieke uitgewerkt voor de gehandicaptenzorg.  De richtlijn "Inzet en testbeleid medewerkers gehandicaptenzorg" geeft aan wanneer een medewerker moet worden getest op het coronavirus, wanneer dat niet nodig of wanneer het juist verstandig is om even niet te werken. Deze richtlijn  beval ook een stroomschema dit als hulpmiddel bij het maken van een afweging kan worden gebruik.